A pályázat benyújtásának lépései

 
 1. Az alábbi oldalon (www.petiespetra.hu) regisztrálj szüleid segítségével
 2. Ne feledkezzetek meg a szülői hozzájárulásról, amelynek elfogadásával lehetséges csak a pályázaton részt venni, azaz regisztrálni. Ez tartalmazza azt, hogy szüleitek beleegyezik abba, hogy a rajzotokat nevetekkel, településetekkel (esetleg óvoda vagy iskola névvel) és korotokkal együtt felhasználhassuk marketing célokra, kiállításon, prospektusunkban, valamint honlapunkon.
 3. A regisztráció után, a pályázati időintervallumon belül bármikor beléphettek a felhasználó nevetekkel/jelszavatokkal és feltölthetitek a rajzotokat. Megfontoltan  készítsétek a pályaművet, mert feltöltés után már nem cserélhető a kép.
 4. Nézd meg a „Peti és Petra köztünk” rövid ismertető kisfilmet, járj nyitott szemmel a természetben és tégy arról, hogy mosolygós PET palackok legyenek közöttünk.
 5. Rajzolj A/4-es lapra vagy digitálisan, saját meglátásod szerint környezetvédelmi témában
 6. Fotózd le vagy scanneld be az alkotásod (elektronikus beküldés, megfelelő felbontású file beküldése (72 dpi), ajánlott képméret maximum 500 kB,1600x1200 px)
 7. Az eredeti A/4-es rajzotokat őrizzétek meg, mert a díjazottaktól be fogjuk kérni a kiállítás miatt. Erről a megadott e-mail címen értesítünk benneteket. Az alábbi címre kell majd küldeni a díjazottaknak a rajzát:
„Peti és Petra köztünk”
WESSLING Hungary Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56.
Tolokán Adrienn
Telefon: +36 30 597 7500
E-mail: tolokan.adrienn@wessling.hu

 

A pályázat szabályzata

Rajzpályázati feltételek

A jelen Rajzpályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a WESSLING Hungary Kft. által a www.petiespetra.hu weboldalon közzétett, „PETI és PETRA köztünk” elnevezésű környezetvédelmi rajzpályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a WESSLING Hungary Kft. (továbbiakban: WESSLING).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel és regisztrációval automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.1. A Pályázaton résztvevő gyermekek

A Pályázaton részt vehetnek azok a gyermekek, akik
 1. óvodások (kis-, középső- vagy nagycsoportos)
 2. általános iskola alsó tagozatának tanulói (1-4 osztályos tanuló)
 3. általános iskola felső tagozatának tanulói (5-8 osztályos) vagy 6 osztályos gimnázium 1-2 osztályos tanulói vagy 8 osztályos gimnázium 1-4 osztályos tanulói,
és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkeznek, továbbá akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, valamint akikkel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázó helyett és nevében törvényes képviselője jogosult eljárni, nyilatkozatot tenni, a pályázati anyagot beküldeni. A Törvényes képeviselő felel azért, hogy a pályázatot a Pályázó készítette.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 • a szervezők gyermekei, a WESSLING Hungary Kft. munkavállalóinak gyermekei,
 • a lebonyolításban, pontozásban közvetlenül közreműködők gyermekei (pl. a nyeremények felajánlóinak gyermekei).
Kizárásra kerül az a pályázó, aki, vagy akinek törvényes képviselője, bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a WESSLING értesíti emailben a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a kiskorú Pályázó részt vesz a versenyen, valamint hogy a Pályázó pályaművét névvel és korral ellátva a WESSLING marketing céllal felhasználhatja.3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2017. március 22. és 2017. augusztus 1. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni és a képet feltölteni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges.
A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések illetve feltöltött képek nem kerülnek elbírálásra, azokat a WESSLING a továbbiakban minden szempontból figyelmen kívül hagyja.
 


4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek


A Pályázók közül kizárólag azoknak a pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
 • A rajzok A4-es méretben készüljenek, eredeti rajzok megőrzésével.
 • Elektronikus beküldés, megfelelő felbontású file beküldése (72 dpi), ajánlott képméret 1600x1200 px, 500 KB (javaslat a képméret beállítására: https://pixlr.com/editor/  )
 • A kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek.
 • A www.petiespetra.hu weboldalon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció.
 • Törvényes képviselő hozzájárulása ahhoz, hogy gyermeke részt vesz a versenyen, valamint hogy a WESSLING marketing céllal a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőségen.
 • Egy Pályázó legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.petiespetra.hu weboldalon és vehet részt a Pályázatban. Amennyiben valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a WESSLING valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 • Egy Pályázó egyetlen egy rajzzal pályázhat, amelyet elektronikusan kell feltölteni (fotó vagy scannelt formában)
 • A kép feltöltése csak akkor valósulhat meg ha a kért adatokat a Pályázó – szülői segítséggel - megadja.
 • A Pályázó a pályázatot nem vonhatja vissza.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó esélyeit.
 


5. Nyeremények


A pályázatok korcsoportonként kerülnek elbírálásra.
Díjak:
 1. helyezettek díja:
 • 50 000 Ft értékű különleges, művészeknek szánt rajzkészlet
 • Csodák Palotája családi belépő (Óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak családi jegy a Csopa Camponába, illetve a felsősöknek „szabadulószoba” belépőjegy, amely maximum 5 fő belépésére jogosult)
 • oktató jellegű osztály vagy csoportkirándulás Gödöllőre a Zöld Híd Kft-hez, ahol a szelektív hulladékfeldolgozás mozzanatait nézhetik meg a gyermekek
 • egy környezetvédelmi kiskönyv*, amelyben az illusztrációkat a gyermekek rajzaiból válogatjuk
 1. helyezettek díja:
 • 30 000 Ft értékű különleges, művészeknek szánt rajzkészlet
 • Csodák Palotája családi belépő (Óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak családi jegy a Csopa Camponába, illetve a felsősöknek „szabadulószoba” belépőjegy, amely maximum 5 fő belépésére jogosult)
 • Egy környezetvédelmi kiskönyv*, amelyben az illusztrációkat a gyermekek rajzaiból válogatjuk
 1. helyezettek díja:
 • 20 000 Ft értékű különleges, művészeknek szánt rajzkészlet
 • Csodák Palotája családi belépő (Óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak családi jegy a Csopa Camponába, illetve a felsősöknek „szabadulószoba” belépőjegy, amely maximum 5 fő belépésére jogosult)
 • Egy környezetvédelmi kiskönyv*, amelyben az illusztrációkat a gyermekek rajzaiból válogatjuk
Valamint további 15 kiemelkedő pályamű alkotóját díjazzuk:
 • CSOPA Playbarba 2 fő részére szóló belépőjeggyel (szabadon választott 1 kiállításra vagy 1 előadásra) és egy környezetvédelmi kiskönyvvel*, amelyben az illusztrációkat a gyermekek rajzaiból válogatjuk
*a kiskönyveket a díjátadó után fogjuk postázni. Elkészülésének idejét előreláthatólag nem tudjuk megmondani

A díjazott pályaművekből a CSOPÁ-ban kiállítás nyílik.

A kiállítás időtartama a díjkiosztó napjától számított 1 hónap lesz a Csodák Palotájában. A WESSLING Hungary Kft a győztes pályázókat értesíti szeptember első hetében és egyben bekéri postán az eredeti pályaműveket az alábbi címre:

Tolokán Adrienn
„Peti és Petra köztünk” Környezetvédelmi rajzpályázat
WESSLING Hungary Kft
1047 Budapest, Fóti út 56.

A nyeremények átadásnak (Díjkiosztó) tervezett időpontja és helye: 2017. szeptember 15 péntek, 16:00 óra. CSOPA PLAYBAR 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. | Buda EG Bevásárlóközpont 2. emelet (volt Új Udvar) http://www.csopa.hu/csopa-playbar/elerhetoseg
A díjkiosztó időpontjának változásának jogát a WESSLING fenntartja.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult a Pályázó.

A nyertesek a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosultak.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyeremény felajánlói vállalják, hogy a nyereményeket, mint természetbeni juttatásokat kezelik és a hatályos jogszabályok szerinti közterheket megfizetik. (A WESSLING nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.A WESSLING az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.)

 6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása a pályázat lezárása (2017. augusztus 1. 24:00) után, azaz 2017. augusztus 2. és 2017. augusztus 31. között történik. A pályázatokat zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szubjektív megítélésen alapul anonim módon. A pályázók feltöltött alkotása egy kódot kap majd, így a bírálók csak az alkotást és a mellette lévő kódot láthatják.

Első körben a zsűri csoportok digitális formában kiválasztják korcsoportonként a számukra legjobb 10 alkotást, majd egy közös megbeszélés alkalmával együttesen véleményezik és választják ki a győztes pályaműveket a WESSLING-ben.

A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:
 • Gasztonyi Kálmán festőművész
 • WESSLING Hungary Kft. marketing osztálya
 • Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 • PET-Kupások
 • Csodák Palotája
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a WESSLING, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
 7. Nyertesek értesítése


A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor a regisztráció során megadott e-mail címen a döntést követően értesítjük, illetve felkérjük a nyeremények kézbesítéséhez szükséges pontos név, lakcím, telefonszám elküldésére, valamint, hogy eredeti rajzukat postázzák el rövid határidővel (2017. szeptember 8. péntekig) az alábbi címre:

WESSLING Hungary Kft
1047 Budapest, Fóti út 56. címre
Tolokán Adrienn

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. (elektronikus formanyomtatvány alapján, emailben) 8. A nyeremények átvétele vagy kézbesítése


A Pályázók kötelesek együttműködni a WESSLING-gel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a WESSLING-et semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a WESSLING postázza a nyerteseknek, amennyiben a személyes átadás meghiúsul. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A WESSLING mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszabb átfutási idővel történik. Ezúton is kérjük kedves nyerteseink türelmét!
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A WESSLING a nyereményt egy alkalommal postázza.

A WESSLING nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A WESSLING a Díjkiosztóról kép-, hang- illetve filmfelvétel készülhet, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítheti, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.
 9. Adatkezelés


A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a rajzok mellett személyes adataikat (név, kor, település, iskola vagy óvoda neve) a WESSLING feltünteti a kiállításokon, a pályázat honlapján, kiadványain. A Pályázók adatait a WESSLING 3. félnek ki nem adhatja.
10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), regisztráció után a képek fel nem töltéséért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a WESSLING nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a WESSLING-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli. 
11. Egyéb

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő napig elérhető a www.petiespetra.hu weboldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a tolokan.adrienn@wessling.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel a Pályázat elnevezését („PETI ÉS PETRA KÖZTÜNK”).


 

Adatvédelmi nyilatkozat

Peti és Petra környezetvédelmi rajzpályázat adatvédelmi nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.petiespetra.hu  oldalon elérhető portál és az annak részét képező valamennyi szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.
 
I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:
·        Az adatkezelő neve: WESSLING Hungary Kft.
·        Képviselője: Dr. Zanathy László
·        Az adatkezelő székhelye: 1047 Budapest, Fóti út 56.
·        Az adatkezelő postacíme: 1047 Budapest, Fóti út 56.
·        Elérhetőség: marketing@wessling.huwww.petiespetra.hu, www.wessling.hu
 
II. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA:

1.     Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

2.     Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.     A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.     A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.     Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.
 
 
III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

1.     Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy
 • a regisztrált felhasználókat azonosíthassa,
 • a felhasználók számára felvilágosításokat adjon,
 • közreműködjön a működési problémák elhárításában,
 • a megfelelő működtetés biztosításában,
 • az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.

2.     Az üzemeltető a személyes adatok:
 • feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi;
 • gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon.
 • gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy       feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek;
 • gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
 • tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.
 
 
IV. REGISZTRÁCIÓ:

1.     A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok és pályaművük felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.

2.     A szolgáltatás használata regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges, azonban lehetnek olyan szolgáltatások a Web oldalon melyek csak a személyes adatok megadása esetén elérhetők (pályaművek feltöltése, pályázatban való részvétel).

3.     A regisztráció során a felhasználó
 • kötelezően, illetve
 • opcionálisan megadható adatokat közöl / közölhet.
 • a regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek
 • a regisztráló beazonosításához
 • egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve
 • használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 • a kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
 • a pályázó vezetékneve,
 • a pályázó keresztneve
 • a pályázó születési éve,
 • a korosztály (3 korcsoport: óvoda, alsó tagozat, felső tagozat)
 • a pályázó települése
 • az iskola vagy óvoda neve és településének neve
 • a szülő vezetékneve
 • a szülő keresztneve
 • e-mail címe
4.     A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az üzemeltető a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisként kezeli. A pályázat részvételéhez szükségesek a fent említett adatok.

5.     A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

6.     A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli.

7.     A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

8.     A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az regisztráló tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az regisztráló nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. A regisztráló a www.petiespetra.hu  bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. Jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 
V. COOKIE (SÜTIK) HASZNÁLATA:

1.     A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére.
 • adatfeljegyzés,
 • a felhasználó azonosítása,
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése,
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése,
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása,
 • piackutatás céljából.
8.     Az ennek következtében az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja a felhasználó azonosító adataihoz. A session cookie-k a felhasználói látogatás végén automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy egyes oldalak vagy funkciók nem működnek teljes mértékben, vagy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos hozzáférésekhez.

9.     Az üzemeltető az adatfájlok használatával birtokába került adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.

10.     Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. E telepítésekért, az abból eredő károkért üzemeltető kizárja felelősségét. Ilyen eset lehet például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

11.     Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat.

12.     A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 
VI. ADATBIZTONSÁG, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

1.     Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.

2.     A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.

3.     Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
 • az üzemeltető által kezelt adatairól,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
4.     A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az marketing@wessling.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.

5.     A személyes azonosító és a jelszó törlése a felhasználó személyes profilja megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

6.     Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

7.     Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.

8.     Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.

9.     Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
 
VII. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.
 
VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.